Informacje o firmie

Adres do korespondencji

lxpro GmbH sp. z o.o oddział w Polsce
ul. Spacerowa 4
46-024 Masów
Polska

Kontakt

info@lxpro.pl
Tel +48 77 443 77 02

Reprezentant: Gabriel Garufo

lxpro sp. z o.o. jest zarejestrowana w KRS – Sąd Rejonowy w Opolu / VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000430515

Numer identyfikacji podatkowej: PL2010000681, Regon: 161476976